Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Vlčice

2. Důvod a způsob založení

Územní samosprávná jednotka v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

5. Případné platby můžete poukázat

Česká spořitelna Trutnov 1303704309/0800

6. IČO

00278441

7. DIČ

CZ+IČ   

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

9. Žádosti o informace

Informace lze získat osobně na Obecním úřadě, e-mailem nebo poštou, viz Kontaktní spojení

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti je možno osobně doručovat nebo posílat poštou na Obecní úřad, viz Kontaktní spojení

11. Opravné prostředky

Správní orgán vyššího stupně, podáním  u  správního orgánu prvního stupně

12. Formuláře

K dispozici  v úřadovně

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).

14. Nejdůležitější předpisy

uvedeny na  stránkách obce

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úprav za poskytování informací.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

17. Seznam organizací

Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského Vlčice