znak obce Vlčice obecní vlajka
O F I C I Á L N Í  S T R Á N K Y  O B C E

Úvodní strana  /home/

Obecní úřad

»aktuality  >>

Informace o obci

Historie

Turistika


Škola a školka

Vlčické noviny


»Galerie-foto

μREGION Podkrkonoší


Odkazyčerstvé informace jsou od poloviny srpna umisťovány na oficiální web ou-vlcice.cz

Příští zasedání zastupitelstva : 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY v létě 2010 - VŽDY OD 7:30 DO 16:30
29.6., 1.7., 8.7., 13.7., 14.7., 21.7., 22.7., 28.7., 4.8., 10.8., 12.8., 18.8., 24.8., 31.8., 7.9., 14.9.
-týká se obcí  Vlčice, Staré Buky a města Pilníkov; bližší informace na poruchové lince. 840 850 860


Sdělení o vyvěšení na úředních tabulích: pověření - komplexní pozemkové úpravy  - bude se konat řada veřejných projednání
ze zastupitelstva:
- POZOR na změny v jízdním řádu od neděle 13. června 2010 - IREDO. Dochází k časovému přesunu většiny spojů, některé přibyly a hlavně se jedná o návaznost a novinkou je jedna jízdenka na cestu s přestupováním - v rámci kraje
- smlouva s Městskou policií v Trutnově na zajištění pořádku a ochrany
- bude potřeba zajistit sociální zařízení na hasičské cvičiště a nejlépe i na asfaltové hřiště (pravděpodobně mobilní)
- úpravy budoucího fotbalového hřiště na Horních Vlčicích
(konečné převýšení přes 3 metry!) budou pokračovat
- na internetu k nahlédnutí dokumenty  změna územního plánu - vzhledem k dalším žádostem dojde ke shromažďování  podnětů ke změně územního plánu v období do konce srpna 2010; poté dojde k  posouzení, zda zadat další změnu ÚP

"Fenomén Hrádeček" - hodinový televizní film s trochou nadsázky, prokazující existenci genia loci.
(v římské mytologii byl Genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, v dnešním slovníku má však tento obrat spíš význam specifické atmosféry dané oblasti, než jakési místní ochraňující síly.)
Nové "zvláštní" dopravní řešení u restaurace nonstop "u kostela" - úprava výjezdu z parkoviště. Vyústění komunikací na silnici není křižovatkou, omezení rychlosti tedy platí až ke křižovatce "u zrcadla". V opačném případě  nezapomeňte dát v druhém směru přednost        
z prava vozidlům  jedoucím od zámku.


Zastupitelstvo obce seznámilo přítomné na svém jednání dne 13. června 2007 s možnostmi jak pomoci občanům při odkanalizování jejich objektů. Porovnání nákladů na realizaci a ročních nákladů zde, nebo, nebo Ministerstvo zemědělství, a nejčastější dotazy, nebo zde. Zatím se plánuje centrální čistění odpadních vod-probíhá projednání a projektování svodů. Žádost obce o čistírnu (společná v Pilníkově) je zaregistrována na MZE, další žádost na  realizaci trasy  bude podána  v  září-říjnu 2010

Hřbitov je od roku 2008 v majetku Obce Vlčice, prozatím dochází k terénním upravám-čištění chodníků a náletu. O dalším způsobu úprav není rozhodnuto..

ankety :vyhledat na vlcice.wz.cz
aktualizováno 21.8. 2010 kniha návštěv anketa připomínky, kontakty stránky spuštěny v dubnu 2004 ©